Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXAMI sp. z o.o. sp. k., Ul. Pana Tadeusza 1/1, 15-521 Zaścianki, Białystok;
  2.     podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i prowadzenia korespondencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany korespondencji;
  3.     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: sklep@axami.pl; 
  4.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5.     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością wysłania wiadomości;
  6.     odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu; 
  7.     Pani/Pana dane nie będą profilowane.